We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

privacy verklaring

algemene informatie

Tak Architektenbureau bv is in 1983 opgericht door Kees Tak. Het bureau heeft opdrachten in de portefeuille op het gebied van restauratie, herbestemming, reconstructie, nieuwbouw en onderzoek. Een enthousiast team van 15 mensen, verdeeld over onze vestigingen in Delft en Arnhem, werkt aan zeer uiteenlopende projecten van klein tot groot. Zowel woonpanden, boerderijen, kerken, stations, buitenplaatsen en fortificaties, als industrieel erfgoed, gemalen, sluizen en bruggen behoren tot het opdrachtenpakket. De kwaliteit van het werk en de professionaliteit van onze medewerkers zijn het handelsmerk van ons bureau. Meer dan 35 jaar TAK architektenbureau bv staat voor kennis en ervaring op het gebied van architectuur, bouwkunde en restauratie.

toepassing AVG

Tak Architektenbureau bv heeft twee vestigingen in Nederland:

- In Delft, Crommelinplein 1, 1e verdieping 2627 BM
- In Arnhem. Utrechtseweg 310, B20 6812 AR

en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.takarchitecten.nl

Adres locatie Delft:
Crommelinplein 1,
1e verdieping
2627 BM Delft
Telefoonnummer Delft: 015 212 59 03

Adres locatie Arnhem:
Utrechtseweg 310, B20
6812 AR Arnhem
Telefoonnummer Arnhem: 026 442 67 50

Dipl. Ing (FH) S. Weser is de Functionaris Gegevensbescherming van Tak Architektenbureau bv.
Zij is te bereiken via info@takarchitecten.nl.

persoonsgegevens die wij verwerken

Tak Architektenbureau bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnumme

bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@takarchitecten.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tak Architektenbureau bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om onze diensten en producten aan u te verzenden dan wel af te geven
- Tak Architektenbureau bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Mochten gegevens onverhoeds in verkeerde handen vallen, of Tak architectenbureau bv vermoedt dat dit is gebeurd, dan nemen we maatregelen. Het belangrijkste is dat het lekken van gegevens (datalek) meteen wordt gestopt, bijvoorbeeld door het nemen van technische maatregelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tak Architektenbureau bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tak Architektenbureau bv) tussen zit.
Tak Architektenbureau bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen, alle bestanden via onderstaande programma’s zijn alleen met inlognaam en wachtwoord te bereiken en derhalve beveiligd:

- Arkey: tekenwerk;
- Kubus Spexx: schrijven van bestekboeken;
- Sketch-up: schetsontwerpen, impressies;
- Adobe Cloud (Photoshop, Reader, Indesign e.d.);
- Accountview – Visma software: boekhouding en administratie;
- Intranet: applicatie ontwikkeld in eigen beheer: projectadministratie, contactgegevens;
- Office 365: administratieve documenten (Word, Excel e.d.);
- Betaalpakket Rabobank: bankieren via internet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tak Architektenbureau bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tak Architektenbureau bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tak Architektenbureau bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tak Architektenbureau bv gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tak Architektenbureau bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u te noemen organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@takarchitecten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tak Architektenbureau bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tak Architektenbureau bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@takarchitecten.nl

© 2024 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden